Xinjiang zonghe kaochadui yu zhiwu yanjiusuo]. 1978. Xinjiang zhibei ji qi liyong [Vegetation of Xinjiang and Its Utilization]. Beijing: Science Press.

Xu Peng. 1989a. Xinjiang caodi shengtai wenti yu duice [Problems of grassland ecology and its strategy in Xinjiang]. Pp. 182–186 in Zhongguo caodi shengtai yanjiu [Research on Chinese Grassland Ecology]. Hohhot: Inner Mongolian People's University Press.

Xu Peng. 1989b. The Resource Characteristics of the Natural Grassland and Its Utilization in Xinjiang (English).

Xu Peng. 1989c. Jiushi niandai beifang caodi shengchan zhanwang [A perspective on production of northern grasslands for the 1990s]. Zhongguo caoyuan xuehui disanci daibiao dahui lunwenji [Collection of Papers from the Third Congress of Chinese Grassland Association]. Beijing: Chinese Grassland Association.

Yang Lipu et al. 1987. Xinjiang zonghe ziran quhua gaiyao [An Outline of Integrated Natural Regionalization in Xinjiang]. Beijing: Science Press.


Zhang Dianmin. 1989. Xinjiang caodi ziyuan liyong xianzhuang, cunzai wenti yu duice [The current utilization, problem of preserving and measures for dealing with the grassland resources of Xinjiang]. Pp. 168–170 in Zhongguo caodi kexue yu caoye fazhan [Grassland Science and Development of Grassland Enterprise in China]. Beijing: Science Press.

Zhang Xinshi (Chang Hsin-shih). 1989. Jianli beifang caodi zhuyao leixing youhua shengtai moshide yanjiu [A research project on optimized ecological models for main types of grasslands in northern China]. Zhongguo guojia ziran kexue jijinhui [Proposal presented to the National Science Foundation of China].The National Academies | 500 Fifth St. N.W. | Washington, D.C. 20001
Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.
Terms of Use and Privacy Statement