Ma Rong and Pan Naigu. 1988. Chifeng nongcun muqu Meng-Han tonghun de yanjiu [Research on Mongol-Han intermarriage patterns in the agriculture-animal husbandry region of Chifeng). Journal of Peking University 3:67–75.

Ma Rong and Pan Naigu. 1989. Juzhu xingshi shehui jiaowang yu Meng-Han minzu guanxi [Residential patterns, social communications, and Mongol-Han relations]. Social Sciences of China 3:179–192.

5. Articles from Nongye jingji [Agricultural Economy]

Nongye jingji [Agricultural Economy]. 1979– . Fuyin baokan ziliao [Photocopies of Newspaper and Periodical Materials]. Zhongguo renmin daxue shubao ziliao she [Chinese People's University, Society for Book and Newspaper Materials], ed.

1987 Collection

A Long (Propaganda Department, Communist Party, Inner Mongolia). Mumin sixiang guannian de bianhua [Changes in thoughts and outlooks of herdsmen].


Muqu jingji ketizu [Group on Animal Husbandry Economics] (Institute of Agricultural Economy, CAAS). Caoyuan baohu jianshe de fazhan yu qianjing [Development of and perspectives on grassland protection and construction].


Qin Qiming et al. (Institute of Rural Development, CASS). Xinjiang Bayinbuleng Menggu zizhizhou kaocha [Survey of Bayinbluke Autonomous Prefecture, Xinjiang).


Teng Youzheng et al. (Inner Mongolia University). Caoyuan shengtai jingji fazhan zhanlue taolun [Discussion on strategy for development of grassland ecology and economy].


Wang Kangfu et al. (Lanzhou Institute of Desert Research, CAS). Neimenggu Keerqin caoyuan de shamohua [Desertification of Keerqin grassland, Inner Mongolia].


Yao Yanchen (Natural Resource Study Committee, Planning Committee of State Council and CAS). Neimenggu Ximeng tianran caoyuan diyu tezheng [Special characteristics of the natural grassland region of Xilingele League, Inner Mongolia].


Zhang Minghua and Zhou liang (Grassland Research Institute, CAAS). Neimenggu caoyuan xumuye de fazhan zhanlue yu duice [Development strategy and policies for animal husbandry in the grasslands of Inner Mongolia].

Zhu Tingcheng (Grassland Studies Section, Northeastern Normal University). Lun caoyuan tuihua yu xingban caoye [On grassland degradation and the restoration of grasslands].

1988 Collection

Chen Wen (Inner Mongolia Academy of Social Sciences). Shilun woguo xumuye guanli tizhi de shenhua gaige [On deepening reform in China's animal husbandry management system].


Hao Tingzao. Ningxia Yanchixian zhisha zaolin fazhan xumuye [Developing animal husbandry by desert control and forest construction in Yanchi County, Ningxia].

He Yongqi (Economic Planning Office of Northeastern Region, State Council). Guanyu Hulunbeier dacaoyuan de kaifa yu jianshe [On development and construction of great grasslands of Hulunbeir, Inner Mongolia].


Lin Shaobo (Bureau of Animal Husbandry, Qinghai Province). Renzhen yanjiu fazhan caoyuan xumuye de zhanlue wenti [Carefully study the problem of strategy for developing grassland animal husbandry].


Zhang Xiaoren (Department of Rural Work, Communist Party Committee, Xinjiang). Wanshan shuangceng jingying tizhi cejin muqu shengchanli fazhan [Improving the two-level management system, promoting the development of animal husbandry production].

Zhang Xuanguo (Inner Mongolia Branch, Xinhua News Agency). Wushenqi jiating xiao muchang diaocha [Investigation of small farm households in Wushen Banner, Inner Mongolia].The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
500 Fifth St. N.W. | Washington, D.C. 20001

Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.
Terms of Use and Privacy Statement