[Proceedings of the International Symposium of Grassland Vegetation], Yang Hanxi, ed. Beijing: Science Press.

Li Yuchen. 1990. Keerqin shadi de shahua guocheng ji zhonghe zhili [Sandification process of Horqin sandland and its comprehensive treatment]. Pp. 621–626 in Guoji caodi zhibei xueshu huiyi lunwenji.

Liu Xianzhi. 1990. Zhelimu caoyuan de baohu ji qi guanli [The protection, utilization, and management of Jirem grassland]. Pp. 609–611 in Guoji caodi zhibei xueshu huiyi lunwenji.

Nan Yinhao. 1984. Wulanaodu diqu zhibei [Vegetation of the Wulanaodu region]. Pp. 173–189 in Neimenggu dongbu diqu fengsha ganhan zhonghe zhili yanjiu [Studies on the Integrated Control of Wind, Sand Drifting and Drought in Eastern Inner Mongolia], Cao Xinsun ed. Vol. 1. Hohhot: Inner Mongolia People's Publishing House.


Sheehy, Dennis P. 1990. Caiyong yanqi lunmu fangshi lai gailiang Neimeng zhongdongbu tianran caoyuan [Using deferred rotation grazing to improve the natural rangelands of east-central Inner Mongolia]. Pp. 613–620 in Guoji caodi zhibei xueshu huiyi lunwenji.

Shi Peijun et al. 1990. Yaogan zai Neimeng turang qinshi yanjiu zhong de yingyong [Research on soil erosion in Inner Mongolia of China by remote sensing]. Pp. 137–140 in Guoji caodi zhibei xueshu huiyi lunwenji.


Wang Yimou. 1984. Yaogan jishu zai shamohua shengtai yanjiu zhong de yingyong [Application of remote sensing techniques to the study of the dynamics of desertification]. Pp. 45–50 in Tudi shamohua zhonghe zhili guoji yantaohui lunwenji.


Zhang Xinshi. 1990. Zhongguo beibu caoyuan de youhua shengtaixue moxing yanjiu xiangmu [Project on Optimum Ecological Modeling of Grassland in Northern China]. Research project sponsored by the National Science Foundation of China.

Zhao Xianying. 1990. Zhongguo wendai caoyuan gaishu [Survey of the temperate steppe of China). Pp. 235–238 in Guoji caodi zhibei xueshu huiyi lunwenji.

Zhu Tingcheng et al. 1989. Caodi tuihua yu caodi shengtai gongcheng jianshe [Grassland deterioration and reconstruction by grassland ecological engineering]. Pp. 19–22 in Zhongguo caodi kexue yu caoye fazhan [Grassland Science and Grassland Development in China], Zhongguo caodi kexue xueshu yantaohui lunwen bianxiezu, (Review Panel for Proceedings of the Chinese National Symposium on Grassland Science], ed. Beijing: Science Press.The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
500 Fifth St. N.W. | Washington, D.C. 20001

Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.
Terms of Use and Privacy Statement